Wat is hypnose?

Enkele definities

“Een veranderde ervaringstoestand die wordt gekenmerkt door een verhoogde bereidheid om suggesties en taken uit te voeren.”

“Hypnosis is a means of focusing one’s attention in meaningful ways to achieve self-defined goals for developing the best and most adaptive parts of ourselves.”

“A method to empower people.”

 

Bijkomende informatie

Eenvoudig gezegd is hypnose het gebruik van een geleide relaxatie, intense concentratie en gefocuste aandacht om zo in trance te gaan. Iedereen kan deze staat bereiken. Eenmaal in hypnose kunnen (op een al dan niet interactieve manier) problemen worden opgelost.

Over hypnose en hypnotherapie bestaan er allerlei misverstanden. Heel wat mensen denken bijvoorbeeld dat je slaapt of je bewustzijn en/of controle verliest terwijl je in hypnose bent, dat er dingen tegen je wil kunnen worden opgelegd, enzovoort.
Integendeel, je bent alert en je bent je bewust van alles wat er rondom je gebeurt. Een therapeut kan je niet tegen je wil in hypnose brengen en kan je niets laten doen tegen je wil. Bovendien kan je op elk moment terugkeren uit hypnose. Van controle verlies is dus geen sprake. Door je onderbewustzijn aan te spreken, ga je zelfs méér controle ervaren.

Terwijl je in hypnose bent, krijg je toegang tot je onderbewustzijn, waar al je herinneringen, ervaringen, gewoontes, … zijn opgeslagen. Via hypnose gaan we met je onderbewustzijn aan de slag.
Toegang tot je onderbewustzijn geeft je nieuwe mogelijkheden in het aanpakken/oplossen van problemen, het werken aan een gewenst doel, een blijvende positieve verandering. De hulpbronnen die je op bewust niveau tot je beschikking hebt, kunnen onvoldoende of niet helpend zijn.

Belangrijk om te weten is dat elke hypnose een vorm van zelfhypnose is. Jij neemt de beslissing, jij kiest ervoor om in hypnose te gaan. Jij kiest voor verandering en de therapeut begeleidt je in dit proces.
Bovendien kan hypnotiseerbaarheid geoefend worden. Je kan jezelf m.a.w. trainen om steeds sneller en dieper in trance te gaan. Sommige mensen hebben meer oefening nodig dan anderen.

Iedereen ervaart hypnose anders, maar voor de meeste mensen is het een aangename ervaring.

“Hypnosis by itself cures nothing. It’s what happens during hypnosis that has the potential to be helpful to people.”

 

Toepassingsmogelijkheden hypnotherapie

  • Controle ongewenste gewoontes (roken, nagelbijten, snoepen, …)
  • Afslanken
  • Slaapproblemen
  • Angsten (faalangst, sociale fobie, …)
  • Stress
  • Depressie
  • Zelfvertrouwen
  • Prestatieverbetering

 

“Tell me, and I will forget. Show me, and I may remember. Involve me, and I will understand.”

(Confucius)