Brainspotting

 Voorbij praten en inzicht krijgen

Brainspotting is een psychotherapeutische methode voor verwerking van trauma en andere (bewuste en onbewuste) blokkades. Met Brainspotting is het mogelijk ervaringen te verwerken en symptomen aan te pakken die zich buiten het bereik van onze bewuste geest en onze verstandelijke vermogens bevinden. Deze methode werkt door de onderliggende neurofysiologische bronnen van emotionele en lichamelijke pijn, trauma, dissociatie en andere complexe symptomen te identificeren, verwerken en uiteindelijk los te laten. Brainspotting heeft daarmee niet alleen een positief effect op onze levenskwaliteit, maar is ook bijzonder effectief gebleken bij prestatieverbetering en kan ook worden toegepast om onze natuurlijke lichamelijke hulpbronnen te lokaliseren, te verstevigen en veerkrachtiger te maken. Bovendien laat Brainspotting zich uitstekend combineren en integreren met andere therapievormen, maar kan ook op zichzelf gebruikt worden.

Lichaamseigen helingsproces

Brainspotting werkt onmiddellijk in op de diepere hersenstructuren en het lichaam door de directe toegang tot het autonome zenuwstelsel en het limbische systeem. De methode richt zich rechtstreeks op de onderliggende lichamelijke/neurofysiologische component van je klacht. Eens deze geïdentificeerd is, start in het brein automatisch een lichaamseigen helingsproces (zelfhelend vermogen) dat ervoor zorgt dat bepaalde systemen die in onevenwicht zijn geraakt, worden bevrijd en geïntegreerd. Het is bijgevolg niet nodig om de hele tijd over je probleem te spreken of je ervaringen te analyseren.

Wat is een “brainspot”?

Een “brainspot” is een oogpositie die gerelateerd is aan de energetische, emotionele activering van een traumatische of emotioneel beladen ervaring in het brein, hoogstwaarschijnlijk in de amygdala, de hippocampus of de orbitale cortex van het limbisch systeem. Gelokaliseerd door de oogpositie, en gecombineerd met extern geobserveerde en intern ervaren reflexreacties, is de “brainspot” in feite een fysiologisch subsysteem of netwerk waarin de emotionele ervaring in de vorm van een herinnering wordt vastgehouden.

Hoe werkt brainspotting?

Het vasthouden van de ingenomen oogpositie, terwijl de aandacht van de cliënt gericht blijft op het lichamelijk waargenomen gevoel dat gerelateerd is aan het desbetreffend onderwerp of trauma, zet een diepgaand integrerend en zelfhelend proces in de hersenen in werking. Deze manier van verwerken, die zich haast op reflexieve wijze en cellulair niveau binnen het zenuwstelsel lijkt te voltrekken, zorgt voor de-conditionering van eerder geconditioneerde, verstorende emotionele en lichamelijke reacties. Brainspotting ontmantelt het trauma, het symptoom, de lichamelijke pijn en de disfunctionele overtuigingen die steeds maar terug lijken te keren.

De voordelen van Brainspotting:

  • Laagdrempelig (eenvoudig protocol) en geschikt voor alle leeftijden
  • Effectief op een breed scala van aandoeningen: angst, stressgerelateerde klachten, lichamelijke klachten, hechtingsproblematiek, verslavingen, …
  • Nadruk op neurofysiologie en minder op cognitie en verbale vermogens
  • Diep bereik in de bewuste en onderbewuste gebieden van de hersenen
  • Geen noodzaak om over problemen te kunnen of moeten praten
  • Blijvend en diepgaand resultaat op het gebied van kwaliteit van leven en performance
  • Kortdurende interventieperiode