Individuele begeleiding van ouders

Opvoeden is als op reis gaan. Gepakt en gezakt vertrekken we. Onderweg maken we keuzes. Welke weg kiezen we aan een kruispunt, en kijken we nadien om en vragen we ons af of de andere weg toch niet beter was geweest? Zeuren we over hoe zwaar onze bagage is, of voelen we nauwelijks wat we meesleuren en ontkennen we hoe moe we er misschien van worden? Houden we even halt om onze bagage te openen en onder de loep te nemen? Zijn we benieuwd naar wat er in onze koffer zit, of laten we die maar liever dicht? Vind jij dat je partner jouw bagage maar moet dragen? Of tors jij misschien de rugzak van een ander? Is er overleg onderweg? Gunnen we het landschap wel een blik, of razen we door, ons oog gericht op de eindbestemming? En wat doen we met onze kinderen? Sleuren we die gewoon mee, op onze weg, via onze keuzes, of bekijken we samen welke kant we opgaan? Zoals je op reis kunt gaan zonder iets te hebben gezien, zo kan je ook opvoeden zonder iets te hebben gezien. Als je vergeet geregeld halt te houden en rond te kijken, eens wat trager te rijden, dan kan je op veel plekken zijn geweest, maar zal je weinig of niets hebben gezien
Net als bij een reis is de weg van opvoeding nooit zeker. Er zijn geen zekerheden, ook al staan er richtingaanwijzers die deze of gene weg als de juiste aanprijzen. Opvoeding is echter geen vraagstuk dat je moet oplossen, maar iets dat zich voltrekt.
(Uit Kinderen zijn geen puppy’s – Jürgen Peeters)

 

Voor ouders die willen groeien in afstemming:

  • Wil je als ouder groeien in afstemming met jezelf en je kinderen?
  • Wil je je kinderen begeleiden in het opgroeien tot zelfbewuste en veerkrachtige volwassenen?
  • Ben je op zoek naar duurzame antwoorden op je opvoedingsvragen?
  • Ben je op zoek naar iemand die zonder oordeel meekijkt en je leert hoe discipline en een goede relatie met kinderen en jongeren hand in hand kunnen gaan?
  • Wil je voorbij het gedrag leren kijken en een betere balans vinden tussen korte termijn gedragscontrole en lange termijn opvoedingsdoelen?
  • Wil je graag meer plezier, speelsheid en zelfvertrouwen ervaren in het opvoeden?

Dan ben je heel welkom!