Werkwijze

Ik werk vanuit Interactionele Vormgeving.
Interactionele Vormgeving (I.V.) is een integratief en cliëntgericht psychotherapiemodel waarbij verschillende therapeutische stromingen in interactie worden gebracht met elkaar, zodat deze elkaar wederzijds verdiepen en verrijken, zonder daarbij hun eigenheid te verliezen. Deze manier van werken stoelt op het geloof dat geen enkele theorie of stroming op zichzelf over alle antwoorden beschikt en dat door integratie van de verschillende theorieën “blinde vlekken” kunnen vermeden worden. Zo haalt I.V. haar voedingsbronnen uit het systeemdenken, de contextuele therapie, de cognitieve gedragstherapie, NLP, gestalttherapie,  enzovoort. I.V. haalt met andere woorden het beste uit verschillende psychotherapeutische visies en methodes.

Naargelang jouw hulpvraag, nood of doel zet ik (bijkomend) volgende methodieken in:

Brainspotting
Brainspotting is een psychotherapeutische methode voor verwerking van trauma en andere (bewuste en onbewuste) blokkades. Met brainspotting is het mogelijk ervaringen te verwerken en symptomen aan te pakken die zich buiten het bereik van onze bewuste geest en onze verstandelijke vermogens bevinden. Deze methode werkt door de onderliggende neurofysiologische bronnen van emotionele en lichamelijke pijn, trauma, dissociatie en andere complexe symptomen te identificeren, verwerken en uiteindelijk los te laten.
Brainspotting werkt onmiddellijk in op de diepere hersenstructuren en het lichaam door de directe toegang tot het autonome zenuwstelsel en het limbische systeem. De methode richt zich rechtstreeks op de onderliggende lichamelijke/neurofysiologische component van je klacht. Eens deze geïdentificeerd is, start in het brein automatisch een lichaamseigen helingsproces (zelfhelend vermogen) dat ervoor zorgt dat bepaalde systemen die in onevenwicht zijn geraakt, worden bevrijd en geïntegreerd.

Hartcoherentie
Hartcoherentie is een wetenschappelijk onderbouwde ademhalingstechniek.
Wetenschappelijk onderzoek leert ons dat ons zenuwstelsel (terug) in balans komt wanneer ons hartritme synchroon verloopt met onze ademhaling. Ons hart geeft dan feedback aan ons brein dat we ons veilig en rustig mogen voelen. Via eenvoudige ademhalingsoefeningen leer je hartcoherentie te bereiken.

Voice Dialogue
Deze methode gaat ervan uit dat iedereen bestaat uit een groot aantal verschillende ‘ikken’ of deelpersoonlijkheden, zoals de perfectionist, de zorger, de genieter, de controlehouder, de avonturier, de pleaser, de innerlijke criticus, enzovoort. Elke deelpersoonlijkheid heeft een eigen functie, manier van gedragen, geschiedenis én kwaliteiten. Met Voice Dialogue ga je op zoek naar je verschillende delen, je gaat ermee in gesprek, bevraagt hun noden en maakt nieuwe afspraken. Hoe beter je je delen leert kennen, hoe meer zicht je krijgt op je eigen functioneren. Niet alleen vergroot hierdoor je zelfkennis, je krijgt ook de mogelijkheid om op andere manieren om te gaan met het leven.

 

 

De duur en frequentie van een begeleiding zijn afhankelijk van jouw thema, hulpvraag en doel. Therapie is maatwerk. Het neemt de tijd die het neemt. Jij krijgt de ruimte en tijd die jij nodig hebt.
Bij langere begeleidingen evalueren we 
regelmatig de meerwaarde van onze sessies in jouw dagelijks leven. Jij kan zelf ook op elk moment beslissen om te stoppen. 

Indien ik vermoed dat je iets anders nodig hebt dan hetgeen ik aanbied, kan ik een gepaste doorverwijzing aanreiken.

Therapie is een wederzijds engagement, gebaseerd op respect en vertrouwen. Indien je je afspraak uitzonderlijk niet kan nakomen, verwacht ik dat je mij zo snel mogelijk op de hoogte brengt. Annulaties zijn kosteloos als je me ten minste 1 dag of 24 uur vooraf op de hoogte brengt.  Op deze manier geef je me de kans om deze sessie nog aan een andere cliënt aan te bieden.
Bij annulatie op de dag zelf of indien je niets hebt laten weten, wordt de geboekte sessie aangerekend, tenzij in geval van overmacht. Onder ‘overmacht’ versta ik een onvoorziene en/of onvermijdbare gebeurtenis die maakt dat de cliënt zijn afspraak onmogelijk kan nakomen. De cliënt heeft dan als het ware geen keuze.

Informatie over gedeeltelijke terugbetaling, en het nodige document om dit aan te vragen, vind je terug op de website van jouw mutualiteit. Breng dit document mee naar de sessie.
Ik ben opgenomen in de lijst van erkende psychotherapeuten van diverse mutualiteiten. Ook ben ik 
in het bezit van een Europees Certificaat Psychotherapie (ECP), wat betekent dat ik erkend word als psychotherapeut in alle landen van de Europese Gemeenschap.

Indien nodig, geef ik over dit alles verduidelijking tijdens je intakegesprek.