Mijn werkwijze

Ik werk vanuit Interactionele Vormgeving (kortweg I.V.).
I.V. is een (erkend) integratief en cliëntgericht psychotherapiemodel waarbij verschillende therapeutische stromingen in interactie worden gebracht met elkaar, zodat deze elkaar wederzijds verdiepen en verrijken, zonder daarbij hun eigenheid te verliezen. Deze manier van werken stoelt op het geloof dat geen enkele theorie of stroming op zichzelf over alle antwoorden beschikt en dat door integratie van de verschillende theorieën “blinde vlekken” kunnen vermeden worden. Zo haalt I.V. haar voedingsbronnen uit het systeemdenken, de contextuele therapie, de cognitieve gedragstherapie, creatieve therapie, psychodrama, NLP, gestalttherapie, bio-energetica, enzovoort. I.V. haalt met andere woorden het beste uit verschillende psychotherapeutische visies en methodes. Dit wil dan ook zeggen dat ik als I.V.-therapeut over een waaier aan methodieken beschik.
Een belangrijk uitgangspunt van I.V. is dat er wordt vertrokken vanuit jouw persoonlijkheid. Jij bepaalt welke weg jouw begeleiding uitgaat en wat je nodig hebt.  Iedereen staat immers op zijn manier in het leven. Jouw begeleiding is een uniek groeiproces, waarbij jouw tempo en “uniek zijn” gerespecteerd worden.

Wanneer ik vermoed dat ik je niet kan bieden wat je nodig hebt, zal ik voor een gepaste doorverwijzing zorgen.

 

Wat ik niet aanbied

  • Ik reik geen kant-en-klare oplossingen en quick fixes  aan.
  • Ik neem geen beslissingen over jouw leven. Jij draagt de verantwoordelijkheid over jouw leven en keuzes.
  • Ik doe geen diagnostisch onderzoek.