Missie en visie

 

Mijn visie 

Voor mij is elke persoon uniek. Ik zie begeleiding dan ook als een uniek groeiproces, volledig op jouw maat en tempo.

Ik werk vanuit een holistisch mensbeeld. Dit betekent dat ik kijk naar de mens in zijn geheel, omdat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

De wereld evolueert voortdurend en onze maatschappij stelt alsmaar hogere eisen. Hierdoor ervaren veel mensen steeds meer druk vanuit zichzelf, hun leefwereld en de buitenwereld. Druk om voortdurend te moeten presteren. Het is voor velen een uitdaging om hiermee om te gaan en dicht bij zichzelf te blijven. Soms heb je nood aan reflectie en heroriëntering, om de verbinding met jezelf terug te vinden en bewust te leven vanuit je eigen kracht. 

 

Mijn missie 

Reflectie, bewustwording en zelfontwikkeling staan centraal bij Veerkracht.

Ik streef ernaar om je bewuster te leren omgaan met de druk, stress en keuzestress die je ervaart vanuit jezelf, je naaste omgeving of de wereld. Ik begeleid je in het accepteren wat je niet kan veranderen en vol vertrouwen aanpakken wat je wel kan veranderen, datgene waar je invloed op hebt.  

Stap voor stap zal je terug in beweging komen. Ik wandel een stukje mee op jouw levenspad, net genoeg tot je weer alleen verder kan.

Omdat het leven je soms uitdaagt.