Stress & burn-outcoaching

Wil je beter leren omgaan met stress of vlot herstellen van spanningsklachten of een burn-out? Stress- en burn-outcoaching biedt methoden om stress te verminderen en burn-out te voorkomen of verhelpen.

Het verschil tussen stress, overspannenheid, burn-out en depressie

Stress is een reactie op een externe prikkel en/of een negatieve interpretatie van een situatie. Stress ontstaat wanneer er meer van je gevraagd wordt dan je denkt aan te kunnen.
Balans tussen draaglast en draagkracht
Oververmoeidheid of spanningsklachten ontstaan bij een langdurig scheve balans tussen je werk- en privéverplichtingen (belasting) en wat je aankunt (draagkracht).

Bij overspannenheid sta je al lange tijd onder druk en heb je weinig gelegenheid tot rust of ontspanning. Je verbruikt structureel meer energie dan je oplaadt. Je werkt waarschijnlijk harder en langer zonder dat dit tot meer resultaat leidt. Je hebt het gevoel de controle te verliezen, je voelt je machteloos en je functioneert minder goed.
Overspannenheid is een toestand met aanhoudende fysieke en/of psychische spanningsklachten. Het ontstaat door chronische overbelasting en stress.

Burn-out is een energiestoornis. Je krijgt het pas na een lange periode van roofbouw. Je put jezelf vaak al een jaar of langer uit. Het ontstaat als je ondanks stress en spanningsklachten stug blijft doorgaan. Burn-out kan je opvatten als chronische overspannenheid.

Depressie is een stemmingsstoornis. Bij depressie voel je je minimaal twee weken heel somber, verdrietig en neerslachtig. Het sombere gevoel duurt vrijwel de gehele dag, bijna elke dag. Daarnaast kan je de volgende klachten hebben:
•Je hebt nergens nog interesse of plezier in.
• Je bent moe en futloos.
• Je piekert en hebt steeds terugkerende gedachten aan de dood of zelfdoding.
• Je kunt je niet concentreren en bent besluiteloos.
• Je voelt je leeg, apathisch, waardeloos of schuldig.
• Je kunt niet goed slapen, of wilt juist de hele dag slapen.
• Je hebt de neiging je terug te trekken uit sociale contacten.
• Je behoefte aan eten verandert, alsook je gewicht.

 

Werkwijze: aanpak volgens 8 stappen

In 3 fasen of 8 stappen werken we aan herstel. Samen bekijken we welke stappen voor jou nodig zijn.

Fase 1: Opladen

In deze fase ligt de nadruk op het opladen van je energie. Je leert jouw fysieke en mentale toestand kennen en accepteren en je krijgt inzicht in je klachten en stressbronnen.

Stap 1: Je leert jouw fysieke en mentale toestand kennen en accepteren.
Stap 2: Je krijgt inzicht in je klachten en ontdekt je stressbronnen.
Stap 3: Je herstelt je conditie: ontspannen, slaap, bewegen, voeding, enzovoort.

Fase 2: Oplossen

In deze fase gaan we op zoek naar oplossingen voor de stressbronnen of manieren om er beter mee om te gaan. Je leert sneller relativeren. Je onderzoekt ook of jouw werk bij je past.

Stap 4: Je leert minder piekeren en omgaan met emoties.
Stap 5: Je vindt oplossingen voor je stressbronnen.
Stap 6: Je ontdekt of je talenten, waarden en missie bij je werk passen.

Fase 3: Oppakken

In deze fase pak je je taken en rollen geleidelijk weer op. Je gaat de bedachte oplossingen in de praktijk (op het werk en privé) toepassen.

Stap 7: Je bereidt terugkeer naar werk voor.
Stap 8: Je pakt je taken en rollen geleidelijk weer op en je werkt aan terugvalpreventie.

 

Hoelang een fase duurt, is afhankelijk van verschillende factoren: de duur en de ernst van je klachten, het aantal stressbronnen (werk en privé), hoe ingrijpend je stressbronnen zijn, je manier van omgaan met stress, of je al dan niet steun ontvangt van werk en privé, en je mentale en fysieke toestand.