Psychotherapie

Allerlei redenen kunnen aanleiding zijn om in therapie te gaan:

  • Je hebt stressklachten.
  • Je functioneren wordt belemmert door gevoelens van angst, boosheid, verdriet, lusteloosheid, …
  • Je hebt het gevoel dat je de weg kwijt bent, je weet het even niet meer.
  • Je wordt overspoeld door negatieve emoties en gedachten.
  • Je hebt nood aan een luisterend oor.
  • Je wil meer innerlijke rust ervaren.
  • Je wil de verbinding met jezelf terug vinden.
  • Je hebt nood aan zelfreflectie.
  • Je hebt regelmatig conflicten met je omgeving.
  • Je hervalt steeds in dezelfde ongewenste patronen.

Ik zie therapie als een proces waarbij in gesprek alles een plaats krijgt. Vanuit een niet oordelende, luisterende en empathische basishouding zal ik me steeds zo goed mogelijk afstemmen op jou en jouw hulpvraag, en ruimte geven aan jouw verhaal. Samen zoeken we naar de doelstellingen van de therapie en de meest geschikte wegen om die te bereiken.