Investeren in jezelf is misschien wel de beste investering die je kan doen…

Aangezien ik regelmatig de vraag krijg wat precies het verschil is tussen een coach, een therapeut en een psycholoog, ga ik in deze blog niet enkel dit verschil uitleggen…  ik ga bovendien ook even mijn licht laten schijnen op de therapie opleiding “Interactionele Vormgeving”, waarin ikzelf ben afgestudeerd.

De termen coach, therapeut en psycholoog zorgen vaak voor verwarring. In de volksmond worden ze regelmatig door elkaar gebruikt i.v.m. psychologische hulp, terwijl ze heel verschillend zijn. Het is dan ook belangrijk de verschillen te kennen, zodat je een bewuste keuze kan maken als je je professioneel wil laten begeleiden door een coach, therapeut of psycholoog.

Het belangrijkste verschil zit in de opleiding. Een psycholoog heeft een universitaire opleiding gevolgd, waarbij men psychologie als wetenschap bestudeerd heeft. Dit wil zeggen dat men voornamelijk theoretische, wetenschappelijke kennis heeft opgedaan over de menselijke psyche en geleerd heeft hoe men op een wetenschappelijk verantwoorde manier gedragsonderzoek en diagnostiek dient uit te voeren. Een psycholoog maakt voornamelijk gebruik van gesprekstherapie.
Een therapeut heeft een therapie opleiding gevolgd om psychotherapie te kunnen toepassen. Deze kan geen diagnostisch onderzoek doen. Een therapeut kan naast gesprekstherapie ook gebruikmaken van andere technieken en methoden, afhankelijk van de therapievorm waarin men geschoold is. Hier kom ik later nog op terug.
Een coach heeft een opleiding tot coach gevolgd, waarvan er verschillende soorten bestaan. Om er enkele te noemen: loopbaancoach, life coach, gezondheidscoach, … Het verschil tussen een therapeut en een coach is in de praktijk niet altijd even duidelijk, aangezien beiden hetzelfde nastreven: jou begeleiden naar je doel. Ook al zijn er “uitstapjes” naar het verleden mogelijk, er wordt altijd vertrokken vanuit het hier en nu en van daaruit wordt er gewerkt aan toekomstperspectieven.
Een therapeut kan, door langer stil te staan bij het verleden, je eveneens laten onderzoeken waar jouw blokkades, belemmeringen, enzovoort vandaan komen, om deze vervolgens aan “de bron” aan te pakken.  Deze aanpak zorgt in de praktijk vaak voor de zogenaamde “aha-momenten”: momenten waarop iemand plots tot inzicht komt.

Om even terug te komen op de therapievormen… Een coach kiezen, is minder moeilijk dan een voor jou geschikte therapeut kiezen. Als je gezonder wil leven, ga je immers niet aankloppen bij een loopbaancoach en omgekeerd :-). Binnen het “therapie-landschap” bestaan er echter verschillende therapiestromingen, die allen als het ware door verschillende “brilglazen” naar problemen en klachten kijken en bovendien allen hun eigen methoden en technieken hanteren. Zo zijn er de creatieve therapieën, waarbij men veranderingen wil teweegbrengen aan de hand van creatieve methoden; de lichaamsgerichte therapieën, waarbij lichamelijke en emotionele “blokkades” worden geëxploreerd en getransformeerd aan de hand van lichaamsgerichte oefeningen; de cognitieve gedragstherapieën, waarbij men onder andere aan de slag gaat met de overtuigingen die iemand heeft over zichzelf; de contextuele therapie, waarbij men iemands emotionele erfenis gaat onderzoeken, enzovoort.

Wat betekent dit nu concreet voor jou? Wanneer je van een klacht/probleem af wil of een bepaald doel voor ogen hebt en uiteindelijk beslist om professionele hulp in te schakelen (meestal gaat hier een periode van “zelfhulp” aan vooraf), word je geconfronteerd met een groot aanbod aan psychologen, therapeuten en coaches waar je een keuze uit moet maken. Welke argumenten zou jij gebruiken bij jouw keuze? In mijn praktijk hoor ik argumenten als “dichtbij huis” of juist “niet te dicht in de buurt, maar toch goed bereikbaar” of “de uitleg op jouw website spreekt me aan”, … Het voor mij meest “juiste” argument is dat de werkwijze/missie en visie iemand het meest aanspreekt. Deze hebben namelijk voor een groot stuk te maken met de gevolgde opleiding en zal bepalen hoe die hulpverlener naar jou als persoon en/of jouw klacht gaat kijken en welke methoden hij al dan niet gaat hanteren.  Als jij een creatief iemand bent, vind je het waarschijnlijk heel interessant en leuk om binnen jouw begeleiding op een creatieve manier aan de slag te kunnen gaan, terwijl anderen misschien liever cognitief uitgedaagd willen worden, enzovoort. Zo heeft iedereen zijn eigen voorkeuren. Daarom kan je je best op voorhand  informeren over de werkwijze en missie/visie van een hulpverlener, zodat je een meer bewuste keuze kan maken. Het gaat tenslotte niet enkel om jouw begeleiding, proces, “af te leggen weg”, … maar ook om jouw investering in jezelf! Je kiest toch ook niet “zomaar” voor, laat ons zeggen…  een auto?! Iedere coach/therapeut werkt op zijn eigen unieke manier. Een goede investering wil dan ook zegen dat je bewust kiest voor een coach/therapeut die bij jou past!

Wat is er dan zo speciaal aan de therapie opleiding Interactionele Vormgeving (kortweg I.V.)? I.V. is een eclectische en integratieve therapievorm. Twee moeilijke woorden waarmee enerzijds wordt bedoeld dat een I.V.-therapeut “breed” geschoold is, heeft leren kijken vanuit verschillende invalshoeken. Tijdens deze vierjarige opleiding worden namelijk verschillende therapiestromingen onder de loep genomen, omdat men ervan uitgaat dat geen enkele therapiestroming op zichzelf over alle antwoorden beschikt. Anderzijds wordt hiermee bedoeld dat er binnen I.V. wordt vertrokken vanuit wie jij bent. Jij zal bepalen welke richting de begeleiding uitgaat en wat je op een bepaald moment nodig hebt. Iedereen staat immers op zijn eigen unieke manier in het leven. De ene sessie ga je misschien graag actief of creatief aan de slag, terwijl je een volgende sessie liever enkel je verhaal kwijt wil, …  Aangezien een I.V.-therapeut over een waaier aan methoden en technieken beschikt, kan men zich makkelijk aanpassen aan jou.

Wat mag je verwachten wanneer je bij Veerkracht aanklopt? Bij Veerkracht begeleid ik volwassenen om beter te leren omgaan met de druk, stress en keuzestress die ze ervaren vanuit zichzelf, hun naaste omgeving en de wereld om hen heen. Ik help hen om los te laten wat ze niet kunnen veranderen en vol vertrouwen aan te pakken wat ze wel kunnen veranderen. Tijdens individuele gesprekken, trajecten en groepsworkshops streef ik ernaar dat men veerkrachtiger en met meer zelfvertrouwen in het leven kan staan. Het uitgangspunt van Veerkracht is steeds dat mensen meer rust kunnen vinden en bewuster in het leven kunnen staan door te veren op hun eigen kracht in plaats van te breken door de druk die ze ervaren.

“Je bent je eigen meest waardevolle hulpbron. Investeren in jezelf is misschien wel de beste investering die je kan doen.”   – O’Connor & Seymour –