Werkwijze

Ik werk vanuit Interactionele Vormgeving.

Interactionele Vormgeving (I.V.) is een integratief en cliëntgericht psychotherapiemodel waarbij verschillende therapeutische stromingen in interactie worden gebracht met elkaar, zodat deze elkaar wederzijds verdiepen en verrijken, zonder daarbij hun eigenheid te verliezen. Deze manier van werken stoelt op het geloof dat geen enkele theorie of stroming op zichzelf over alle antwoorden beschikt en dat door integratie van de verschillende theorieën “blinde vlekken” kunnen vermeden worden. Zo haalt I.V. haar voedingsbronnen uit het systeemdenken, de contextuele therapie, de cognitieve gedragstherapie, NLP, gestalttherapie,  enzovoort. I.V. haalt met andere woorden het beste uit verschillende psychotherapeutische visies en methodes.
Dit wil dan ook zeggen dat ik als I.V.-therapeut over een waaier aan methodieken beschik, die ik aanreik/inzet naargelang jouw hulpvraag en nood.

Indien ik vermoed dat je iets anders nodig hebt dan hetgeen ik aanbied, wil ik een gepaste doorverwijzing zoeken.